Obserwuj nas:

godlo-polski-200px-komp.png

Szkoła Mistrzostwa Sportowego

Obserwuj nas

Historia SMS

W 1977 roku 1 sierpnia zostały powołane decyzją Ministra Oświaty i Wychowania w porozumieniu z Przewodniczącym Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki na terenie naszego kraju pięć szkół Mistrzostwa Sportowego:

 • Szkoła Podst. Nr 8 w Raciborzu
 • Szkoła Podst. Nr 3 w Olsztynie
 • Szkoła Podst. Nr 21 w Warszawie
 • Szkoła Podst. Nr 3 w Zakopanem
 • oraz nasza Liceum Ogólnokształcące w Wałczu o profilu wioślarstwo kobiet.

W roku 1982 szkoła poszerzyła szkolenie o nową dyscyplinę czyli kajakarstwo. W pierwszych latach swojej działalności SMS prowadziła dwa ciągi klas tj. klasę wioślarską i osobno klasę kajakową. W późniejszym okresie ze względu na ograniczenia finansowe i mniejsze nabory do klasy wioślarskiej jaki i kajakowej powstał jeden ciąg klas mistrzostwa sportowego skupiając w jednej klasie wioślarki oraz kajakarzy.

Zajęcia sportowe w obu dyscyplinach odbywają się wg następujących założeń: zjaęcia prowadzone są 10 razy w tygodniu (od poniedziałku do niedzieli) w jednostkach treningowych trwających od 90-180 min.

Kadra szkoleniowa

KAJAKARSTWO

mgr Waldemar Rogulski – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Wałczu, trener I kl. (kanadyjkarki)

mgr Zbigniew Kowalczuk  –  trener  kl. M (kajakarki)

mgr Bogusław Hertel –  trener  II kl. (kanadyjkarki)   

mgr Ireneusz Szpynda – trener I kl. (kanadyjkarze)

mgr Michał Brzuchalski – trener I kl. (kajakarze)

WIOŚLARSTWO

p. Jacek Błoch – trener II kl (wioślarki)

ODNOWA BIOLOGICZNA

p. David Pawlak – fizjoterapeuta

Internat SMS

Internat mieści się w Wałczu przy ulicy Chłodnej 22. Położony jest nad jeziorem Raduń 50 m od linii brzegowej. 
W odległości ok 1 km od internatu znajduje się budynek I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Wałczu zwany też Atenami Wałeckimi, w którym zawodnicy pobierają naukę.
Kierownikiem internatu jest mgr Iwona Kiesz.
Adres:
Internat SMS
ul. Chłodna 22
78-600 Wałcz
Tel: 67-307-04-02

Pokoje w internacie są dwu lub trzy osobowe. W internacie od września 2002 roku działa stołówka i kuchnia. Stołówka jest także świetlicą, gdzie uczniowie mogą się uczyć, bądź oglądać telewizję w czasie wolnym od zajęć.

W wolnych chwilach zawodnicy mogą korzystać z urządzeń mobilnych, mamy stałe łącze internetowe.

W internacie mieszczą się także sale do ćwiczeń na ergometrach wioślarskich, kajakowych jak i kanadyjkowych. Uczniowie SMS korzystają z dwóch siłowni. Jedna mieści się w internacie natomiast druga w szkole.

W internacie mieści się również gabinet odnowy biologicznej. Gabinet od roku szkolnego 2019/2020 jest prowadzony przez pana fizjoterapeutę Davida Pawlaka. Wcześniej przez wiele lat pomocy fizjoterapeutycznej udzielała p. mgr Halina Kościołowska. Gabinet odnowy jest on wyposażony we wszelki niezbędny sprzęt do prowadzenia rehabilitacji.
Od lutego 2017 został wzbogacony o nowe urządzenia m.in. do elektroterapii, do fali uderzeniowej oraz pole magnetyczne. W internacie mamy również saunę. Mieszkańcy internatu korzystają z niej 2 razy w tygodniu: w czwartki i niedziele.

Zasady naboru

WIOŚLARSTWO

Nabór jest przeprowadzany do I klasy Mistrzostwa Sportowego. O przyjęcie do SMS mogą się ubiegać dziewczęta spełniające poniższe kryteria:

 • Wzrost minimum 173 cm
 • Bardzo dobry stan zdrowia (badania lekarskie w trakcie naboru)
 • Wysoka sprawność fizyczna (zaliczenie testów sprawnościowych)

KAJAKARSTWO

Nabór jest przeprowadzany do I klasy Mistrzostwa Sportowego. Nabór przeprowadzany jest wśród uczniów czynnie uprawiających kajakarstwo.

Uczniowie starający się o przyjęcie do I klasy MS powinni :

 • Wziąć udział w Ogólnopolskiej Konsultacji Szkoleniowej w Wałczu jaki i Ogólnopolskich Regatach Eliminacyjnych w Bydgoszczy.
 • Posiadać co najmniej II kl. sportową.
 • Legitymować się ważnymi badaniami lekarskimi do uprawiania sportu.

Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do I klasy Mistrzostwa Sportowego podlegają ogólnym zasadom rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz muszą spełnić powyższe kryteria.

Skip to content