Obserwuj nas:

godlo-polski-200px-komp.png

Obserwuj nas

Przegląd piosenki

Zespół Szkół nr 1 w Wałczu zaprasza  do udziału w V Przeglądzie Piosenki.

Termin przeglądu: 22 czerwca 2016r.
godz. 9.00
Termin zgłoszeń: 20 czerwca 2016r.

Miejsce: ZS nr 1, ul. Kilińszczaków 59
78-600 Wałcz


Regulamin Przeglądu Piosenki
I. CELE PRZEGLĄDU
1.Promocja twórczości muzycznej młodzieży.
2.Prezentacja dorobku artystycznego młodzieży powiatu wałeckiego. 3. Integracja młodzieży szkolnej z terenu powiatu wałeckiego.
II. UCZESTNICY
• Uczestnikami Przeglądu Piosenki mogą być uczniowie szkół powiatu wałeckiego.

III. KATEGORIE KONKURSOWE

• Podczas Przeglądu Piosenki wykonawcy mogą zaprezentować dowolne utwory:

• piosenkę rockową
• piosenkę jazzową, bluesową
• piosenkę poetycką
• piosenkę aktorską
• piosenkę kabaretową
• piosenkę żeglarską
• piosenkę turystyczną
• utwory instrumentalne

• Przewidujemy również występ zespołów instrumentalnych.

IV. KRYTERIA OCENY
1. Uczestnicy festiwalu są oceniani przez jury, w skład którego wchodzą nauczyciele muzycy i goście honorowi.
2. Jury w swojej ocenie będzie kierowało się następującymi kryteriami:
• wrażenia artystyczne
• dobór repertuaru
• interpretacja
• aranżacja
• warsztat muzyczny
• zgranie zespołu
• indywidualność artystyczna
3. Decyzje Jury mają charakter ostateczny.
VI. NAGRODY
• Organizatorzy przewidują przyznanie Nagrody Jury oraz Nagrody Publiczności.
• Grand Prix festiwalu otrzymuje solista, który trzykrotnie zdobył pierwsze miejsce.
• Każdy uczestnik festiwalu otrzymuje pamiątkowy dyplom.
• Laureaci festiwalu zaprezentują się na Koncercie Laureatów, który odbędzie się po ogłoszeniu wyników.
VII. UWAGI KOŃCOWE
• W czasie przesłuchań konkursowych organizatorzy nie przewidują bisów.

• Czas prezentacji jednego wykonawcy 15-20 minut.

• Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian i poprawek w powyższym regulaminie.
Zgłoszenia przyjmowane będą
w sekretariacie ZS nr 1 w Wałczu
do 20 czerwca 2016r.
Tel.: 67 250 06 94
e-mail: zs1@walcz.plzs1@walcz.pl
Wymagane dane rejestracyjne:
Imię i nazwisko wykonawcy lub nazwa zespołu i skład imienny
Szkoła
Opiekun szkolny

Organizatorzy zapewniają słodki poczęstunek.

Facebook
Twitter

Przeczytaj także:

Skip to content