Obserwuj nas:

godlo-polski-200px-komp.png

Galeria3 RPO WZ

Obserwuj nas

W tym dziale znajdują się fotografie dokumentujące zajęcia odbywające się w ramach projektu „Moje kompetencje – otwarte wrota do kariery – podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim”.

Są to:

  1. Zadanie nr 1 – doradztwo edukacyjno-zawodowe.
  2. Zadanie nr 2 – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki, chemii, biologii, języka niemieckiego, matematyki, geografii.
  3. Zadanie nr 3 – zajęcia dodatkowe rozwijające uzdolnienia z fizyki, chemii, biologii, języka angielskiego, matematyki.
  4. Zadanie nr 4 – Indywidualne Programy Edukacyjne – kółka zainteresowań, laboratoria, warsztaty:
  • Laboratorium fizyczne.
  • Planowanie własnej kariery zawodowej.
  • Informatyka – sztuka programowania – od zabawy do praktyki.
  • Edukacja medialna.
  • Praca zespołowa kluczem do sukcesu.
Skip to content