Obserwuj nas:

godlo-polski-200px-komp.png

Obserwuj nas

Pożegnanie maturzystów

Uroczyste zakończenie roku uczniów klas trzecich, którzy uwieńczyli egzaminem maturalnym edukację w szkole średniej, odbyło się 23 maja 2014. Aula po raz ostatni zgromadziła absolwentów i ich rodziców. Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz wicestarosta Jerzy Goszczyński, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Józef Kropielnicki, wiceburmistrz Waldemar Lechnik, członek Zarządu Powiatu Wałeckiego Tadeusz Łożecki oraz były dyrektor Aten Wałeckich Marian Maciejewski.

Apel rozpoczął się od przekazania sztandaru reprezentacji uczniów obecnych klas drugich. Ta podniosła chwila symbolizuje przeniesienie zaszczytnego obowiązku, jaki pełnili przy sztandarze najlepsi uczniowie klas trzecich, na swoich następców, aby godnie reprezentowali honor szkoły w poczcie sztandarowym.

Wszyscy zaproszeni goście, przedstawiciele władz przemawiali kolejno, życząc absolwentom sukcesów. Jako pierwszy głos zabrał Dyrektor Waldemar Rogulski, który gratulował rodzicom . Następnie wystąpił wicestarosta Jerzy Goszczyński i wręczył wyróżnionym uczniom świadectwa z paskiem, a rodzicom listy gratulacyjne. Wicestarosta uhonorował trzy najlepsze absolwentki szkoły: Katarzyna Chomczyk, Justynę Kuziemską i Kamilę Narodowską i wręczył im nagrody ufundowane przez Starostę Powiatu Wałeckiego.

Najlepsze absolwentki szkoły 2014:
Katarzyna Chomczyk średnia ocen: 5,31
Justyna Kuziemska średnia ocen: 5,31
Kamila Narodowską średnia ocen: 5,27

Wiceburmistrz Waldemar Lechnik wręczył wyróżnienia i nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta Wałcz trzem najlepszym absolwentkom szkoły i jednocześnie mieszkankom miasta Wałcza: Katarzynie Chomczyk, Justynie Kuziemskiej i Kamilii Narodowskiej.

Dyrektor Marian Maciejewski wręczył dyplomy i statuetki najlepszym absolwentkom Aten Wałeckich roku szkolnego 2013/2014: Katarzynie Chomczyk, Justynie Kuziemskiej i Kamilii Narodowskiej. Uczennice wpisały się do Księgi Pamiątkowej najlepszych absolwentów szkoły.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Józef Kropielnicki wręczał uczniom dyplomy za osiągnięcia w konkursach ogólnopolskich . Nagrodził uczniów wyróżnionych w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Kangur”- Jakubowi Polakowi i Marcinowi Przypadło oraz za zajęcie 9 miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Ojczyzna Polszczyzna” – Katarzynie Jackowskiej.

Wyróżniono uczniów za udział w szkolnym Konkursie Fotograficznym „Przyłapani na czytaniu” – Magdalenę Mroczek, podziękowano za prace w Samorządzie Szkolnym – Klaudii Kociubie i Patrycji Pastuszce. Dyplomy otrzymali uczniowie także za osiągnięcia sportowe.

Członek Zarządu Powiatu Wałeckiego Tadeusz Łożecki wręczył świadectwa absolwentom ze średnią ocen 4,5 do 4,74 – Patrykowi Lisowi, Katarzynie Soroń, Szymonowi Matysikowi oraz listy gratulacyjne rodzicom tych uczniów.

Wszyscy uczniowie klas trzecich otrzymali świadectwa ukończenia szkoły z rak Dyrektora szkoły Waldemara Rogulskiego i wychowawców klas: mgr Julitę Klimont – IIIA, mgr Beatę Łuszczyk – IIIB, mgr Mariolę Kwiatkowską – IIIC, mgr Agnieszkę Kowalewska IIID, mgr Jacka Łuszczyka IIIS.

Na zakończenie uroczystości wystąpili przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego z klas drugich, aby pożegnać maturzystów słodkimi upominkami.

Absolwenci rozeszli się do klas na ostatnie spotkanie ze swoimi wychowawcami.

Facebook
Twitter

Przeczytaj także:

Skip to content