Obserwuj nas:

godlo-polski-200px-komp.png

I zjazd absolwentów

Obserwuj nas

    W dniach 24-25 września 1965 roku został zorganizowany I Zjazd Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Wałczu, impreza najważniejsza z dotychczasowych, przeprowadzona kosztem wielkiego wysiłku, nakładu czasu i poświęcenia pewnego zespołu ludzi. W zjeździe wzięło udział ok. 250 maturzystów z lat 1947-1964. Zjazd wyznaczył dwie wielkie rocznice: 300-lecie szkoły oraz 20-lecie powrotu do państwa polskiego.
Uroczystości jubileuszowe miały być okazją do nadania imienia szkole, wmurowania tablicy pamiątkowej i ufundowania szkolnego sztandaru. Dyrekcja wystąpiła z wnioskiem, aby szkole patronował Kazimierz Wielki – władca, który ziemię wałecką odebrał Brandenburczykom i przywrócił Polsce.
Sztandar ufundowany został przez Komitet Rodzicielski. Tablica pamiątkowa (projekt Ludwika Bąka) przemówiła w imieniu absolwentów jako jej fundatorów, zapewniając złotymi literami o wdzięczności dla szkoły i umiłowaniu ojczyzny. Wykonawstwa podjął się poznański artysta kamieniarz.
Główne uroczystości I Zjazdu odbyły się 24 września 1965 r. Goście zebrali się w godzinach rannych na dziedzińcu szkoły. O godz. 10.00 w zwartej kolumnie udali się do Wałeckiego Centrum Kultury. Po oficjalnych przemówieniach dyrektor szkoły Wacław Gąska przyjął sztandar szkolny z rąk I sekretarza KP PZPR i przekazał go pocztowi sztandarowemu. Występ szkolnych zespołów artystycznych zakończył część oficjalną. Wszyscy uczestnicy Zjazdu przeszli następnie ze sztandarem do budynku szkolnego. Tu nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej, ufundowanej przez uczestników zjazdu. Później był czas na wspomnienia, spotkania w klasach z wychowawcami, wpisy do księgi pamiątkowej, a wieczorem odbyły się spotkania koleżeńskie przy muzyce i skromnej kolacji.
Komitet Organizacyjny Zjazdu rozwiązał się 16 listopada 1965 r. Uczestnicy I Zjazdu postanowili, że kolejne będą organizowane w cyklu dziesięcioletnim.

Skip to content