close
Strona korzysta z cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.

Regulamin biblioteki

Regulamin biblioteki

· Z księgozbioru biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i nauczyciele  naszej szkoły.
· Godziny urzędowania biblioteki podane są przy drzwiach wejściowych.
· W bibliotece i czytelni obowiązuje cisza , nie wolno wnosić do biblioteki jedzenia i picia.
· Czytelnik może wypożyczać książki i czasopisma wyłącznie na swoje nazwisko
· Książki wypożyczane są na okres jednego miesiąca, po upływie tego czasu można prosić o prolongatę. 
· Przy wypożyczaniu należy zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia książek i poinformować o nich bibliotekarza.
· W razie zagubienia książki należy fakt ten zgłosić bibliotekarzowi, by uzgodnić rodzaj ekwiwalentu
· Należy starannie obchodzić się z księgozbiorem i wyposażeniem biblioteki.
· Na 2 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego książki należy oddać do biblioteki.
· Czytelnicy nie stosujący się do regulaminu mogą być pozbawieni prawa do korzystania z biblioteki ( na czas określony ). Decyzje w tej sprawie podejmują nauczyciele bibliotekarze w porozumieniu z wychowawcą ucznia i dyrektorem szkoły.

Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych biblioteki

· Stanowiska komputerowe w bibliotece zostały zainstalowane do poszukiwań źródłowych za pomocą sieci Internet
· Przed przystąpieniem do pracy należy swą obecność zgłosić dyżurnemu bibliotekarzowi
· Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, to znaczy w celach edukacyjnych.
· Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
· Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
· Jeżeli czytelnik opuści stanowisko na dłużej niż 15 minut bez zgłoszenia dyżurnemu bibliotekarzowi, zostanie ono udostępnione innemu użytkownikowi bez zabezpieczenia wyszukanych wcześniej danych.
· Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast dyżurnemu bibliotekarzowi  lub administratorowi.
· Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w czytelni należy zachować ciszę. Okrycia wierzchnie, torby, teczki itp. należy wieszać na wieszaku. Nie wolno wnosić napojów ani artykułów spożywczych.
· W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, dyżurny bibliotekarz lub administrator sieci ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.

wstecz